Kadastrale splitsingen Woerden

GeoCensus heeft voor gemeente Woerden in 2012 kadastrale percelen gesplitst. In dit voorkomende geval zijn de gevraagde werkzaamheden aangeleverd als een zogenaamde “gecombineerde meting”. Dat betekent dat gegevens van nieuwe grenzen in de vorm van digitale tekening met coördinatenbestand (e.e.a. volgens de kadastrale eisen) worden geaccepteerd, met dien verstande dat van minimaal 10% van de nieuwe grenzen (grenspunten) daadwerkelijke (en aan de kadastrale eisen voldoende) metingen moeten worden geleverd. Op basis daarvan is het totaal aan nieuwe grenzen ingepast en worden de nieuwe percelen gevormd.

Het aantal te splitsen percelen langs de Van Teylingenweg te Kamerik waren 95, waarvan zo’n 6 zogenaamde tuinpercelen.

Onze werkzaamheden omvatten de volgende handelingen:

  • Vervaardiging (aanvulling, aanpassing en conversie van door de gemeente te leveren tekening) van een digitale tekening met puntnummers en een coördinatenlijst.
  • Kadastrale inmeting van nieuwe grenzen voor zover harde topografie (bruggen)en overige bijzondere locaties, alsmede ca 10% van het geheel aan nieuwe grenzen (grenspunten), incl. gegevens nabije harde topografie (gebouwen).
  • Verwerking metingen (1e fase) en opmaken metingsstukken.
  • Opmaken aanvraagdocumenten voor kadastrale splitsing van percelen
  • Toelevering van gegevens aan Kadaster met bijbehorende en eventueel gewenste/noodzakelijke extra toelichting
twitterlinkedin