Indelen en vormen van wegvakken Gelderland

De provincie Gelderland is met 1.200 kilometer rijweg en ca. 1.450 kilometer fietspaden en parallelwegen de grootste provinciale wegbeheerder in Nederland. In het kader van de transitie van de huidige grootschalige topografische bestanden (GTG) naar IMGEO conforme bestanden had de provincie Gelderland aanvullende eisen en wensen aan de objecten in de kaart. Om dit te realiseren heeft Prisma GeoCensus in 2013 voor de provincie onderstaande activiteiten uitgevoerd:

  • Digitaliseren van gespecificeerde wegdelen, ondersteunende wegdelen en weginirichtings-elementen aan de hand van hoge resolutie luchtfoto’s en huidige bestand.
  • Vormen van vlakken in dg DIALOG na het digitaliseren.
  • De huidige GTG bevat vlakken gras, gras op talud, beplanting en sloot. Ten behoeve van de  vlakvorming zijn deze vlakken ingedeeld en in de vlakvorming meegenomen zodat eventueel ontbrekende objecten geïdentificeerd zijn.
  • Centroides inrit, fietspad en fietsstrook kunnen voorkomen, de vlakvorming is hiervoor door Prisma GeoCensus uitgevoerd;
  • De bestaande wegas uit de GTG is een gegeneraliseerde wegas. De wegas is gedigitaliseerd.

Het gehele project is in achttien deelleveringen opgeleverd. Hier is voor gekozen om de uitgecheckte bestanden zo kort mogelijk op hold te zetten, zodat de overige werkzaamheden binnen de provincie doorgang kunnen vinden. Dit hield voor dit project dat er wekelijks een deellevering heeft plaatsgevonden.

Aanvullend heeft Prisma GeoCensus voor de provincie voor ca. 600 kilometer wegen ook zichthoeken, bebakeningsstroken en schouwpaden geconstrueerd en IMGEO conform opgeleverd. De afstemming van de indeling en wijze van construeren is in nauwe samenspraak met de beheerders en het team GEO van de provincie opgesteld en uitgevoerd. Ook voor het aanvullende project vinden wekelijkse deelleveringen plaats. De provincie gebruikt de data voor haar dagelijkse wegbeheer.

In totaal zijn ca. 270.000 IMGEO-objecten gevormd.

twitterlinkedin