Bijhouding GBKT Tilburg

Het grondgebied voor de bijhouding van de Grootschalige Basiskaart voor gemeente Tilburg (GBKT) is opgedeeld is opgedeeld in dertien gebieden. De planning is er op gericht dat één gebied per week wordt bezocht. Op deze manier wordt elk gebied vier keer per jaar bezocht. Het betreft voornamelijk mutaties in stedelijk gebied.

Sinds 2009 verzorgt Prisma GeoCensus de bijhouding van de GBK-T. De gegevens worden buiten ingewonnen m.b.v. tachymeter, GPS gekoppeld aan een pencomputer. De landmeter is daardoor in staat om zelf mutaties op te sporen, in te meten en in de kaart in te werken. Er wordt doorgaans geleverd als GTC- of was/wordt-bestand.

Vanaf 2014 verzorgen we voor gemeente Tilburg alle projectmatige metingen complementair aan de GBK-T. We voeren vele metingen uit zoals o.m. het inmeten van sportparken, DTM-metingen, hoogtemetingen, VRI’s, kadastrale splitsingen, meten van proefsleuven en het uitzetten van de Tilburgse kermis uit op projectbasis.

twitterlinkedin