Bijhouding Beheer Kaarten Leidingen Gasunie

Prisma GeoCensus is na een openbare aanbesteding geselecteerd door de Gasunie voor de uitvoering van het raamcontract voor de bijhouding Beheer Kaarten Leidingen, meten en verwerken en de uitvoering van diverse landmeetkundige werkzaamheden t.b.v. nieuwbouwprojecten.

De werkzaamheden betroffen onder andere het naverkennen en bijmeten van de beheerkaarten (GBK). T.b.v. beheer worden maaivelden (NAP) en alle bovengrondse leidingappendages gemeten t.b.v. beheer en veiligheid. Deze gegevens worden door o.a. operators van Prisma GeoCensus berekend en verwerkt in de systemen.

Voor nieuwbouwtracé´s worden maaiveldtracé´s, de centerlines en de ontbrekende topografie gemeten. Tevens worden de proefsleuven ingemeten.

Voor de as built worden bij de aanleg van de leidingen door ons de hoofdpunten van het tracé uitgezet t.b.v. de aannemer. Tevens worden alle metingen door ons verricht ter controle van de werkzaamheden die door de aannemer worden uitgevoerd, zoals dekking, juiste x en y coördinaat van de ligging enz.

Voor de as built worden door ons alle appendages op de leidingen gemeten, inclusief administratieve gegevens die daarbij gelijktijdig worden ingewonnen zoals lasnummers enz.

Alles wat vóór het aanvullen van de sleuf zichtbaar is wordt ingewonnen, zoals kabels, leidingen, mantelbuizen, lasputten, handholds, afsluiters, blokschema´s e.d.

Ander voorkomende landmeetkundige werkzaamheden zijn het meten van lengte- en dwarsprofielen, het traceren van nieuwbouw, het uitzetten van leidingen, gasstations en gebouwen, het meten van as build werkzaamheden, het voorbereiden van deformatiemetingen (ca. 5.000 meetpunten), het plaatsen van deformatiemeetpunten, grondslagmetingen, N.A.P. metingen, uitzettingen enz.

Het uitvoeren, berekenen en presenteren van de ingewonnen data, het berekenen en verwerken in de gis systemen van alle ingewonnen landmeetkundige data met behulp van o.a. Move3, dg DIALOG, Microstation en Eagle; tevens operatorwerkzaamheden t.b.v. de nieuwbouw en voor het databeheer uitgevoerd.

Het resultaat is een goed en volledig (Geo)graphic Datacenter met actuele en betrouwbare geografische data.

twitterlinkedin