Actualiseren kunstwerken B-wateren Rivierenland

Als onderdeel van het raamcontract voor landmeetkundige dienstverlening met waterschap Rivierenland heeft Prisma GeoCensus in 2014 2.622 duikers (zonder inspectieputten), 477 bruggen en 130 vaste dammen (pendammen) die gelegen zijn in de B-wateren in het stroomgebied Alm en Biesbosch binnen de afgesproken planning gemeten en opgeleverd, conform het meetprotocol. Behalve de locatie van de kunstwerken zijn ook attributen gekoppeld aan de kunstwerken zoals doorstroomhoogte en –breedte, type kunstwerk, materiaalsoort, e.d.

twitterlinkedin