3D scan Binnendieze ‘s-Hertogenbosch

3D scanning Binnendieze ‘s-Hertogenbosch

Werkgebied : 3D-scanning

Opdrachtgever : gemeente ‘s-Hertogenbosch

Uitvoering : 2017

Locatie : ‘s-Hertogenbosch

 

De kunstwerkbeheerder bij gemeente ’s-Hertogenbosch heeft behoefte aan data om per af te bakenen vak zijn objecten te beheren/inspecteren. Hiervoor heeft Prisma GeoCensus een 3D scan uitgevoerd van de Binnendieze.

Het uitvoeren van de scanning is gedaan met behulp van de Leica P40 (statisch scannen) en de Leica Backpack en Leica Pegasus Two (dynamisch scannen). Bij het statisch scannen maken we gebruik van targets om zo een gecombineerde puntenwolk te maken. De puntenwolken die we met de backpack en de Pegasus Two hebben ingewonnen zijn gepositioneerd door gebruik te maken van GPS/INS en door aansluiting op de aangelegde grondslagpunten. Voor beide inwinningen, statisch en dynamisch, geldt dat er met targets gewerkt wordt. Op deze wijze kunnen de puntenwolken ook aan elkaar gerekend worden.

Geleverd is een puntenwolk in RDNAP in PTS-formaat.

twitterlinkedin