Gunning raamovereenkomst SSC De Kempen

De uit te voeren werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het uitvoeren van rooilijncontroles, het vervaardigen en beheren van kaartbestanden c.q. tekeningen, het uitzetten van kavels en het aangeven waar wegen, kabels en leidingen moeten komen te liggen.

twitterlinkedin