Gunning landmeetkundige diensten Kadaster

Na een openbare Europese aanbesteding is Prisma GeoCensus geselecteerd als één van de bedrijven om de komende vier jaar voor het Kadaster landmeetkundige diensten uit te voeren.

De landmeetkundige werkzaamheden die we voor het Kadaster uitvoeren zijn meetposten. Meetposten is een algemene term voor de opdrachten om percelen te splitsen of opdrachten om voorlopige grenzen vast te stellen (ook wel ‘verificatie’).

Splitsen is het vormen van nieuwe kadastrale percelen naar aanleiding van een direct verzoek van rechthebbenden. Een zogenaamde ‘splitsingspost’.

Verificatie betreft het verifiëren en vaststellen van voorlopige kadastrale grenzen met betrokken partijen in het veld. Een zogenaamde ‘verificatiepost’.

twitterlinkedin