Bijhouding BGT en LVZK in Rotterdam

GeoCensus is na een openbare aanbesteding gekozen als leverancier voor de bijhouding van de BGT en de Leidingverzamelkaart (LVZK) in de gemeente Rotterdam.

We voeren deze werkzaamheden uit voor: Noord, Hillegersberg-Schiebroek, Overschie, Bedrijvenpark Schieveen, Bedrijvenpark R’dam Noord-West, Spaanse Polder en Kralingen-Crooswijk.

De bijhouding van de BGT is inclusief IMGEO 2.1. De ingemeten mutaties worden landmeetkundig ingewonnen en verwerkt met dg DIALOG.

Alle mutaties van de leidingen (inclusief objecten zoals rioolbuizen, rioolputten en vetvangputten, etc.) worden te allen tijde in 3D gemeten. De uitvoering geschiedt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en de toezichthouder . Dit vraagt een strakke communicatie tussen alle betrokken deelnemers.

We zijn er trots op dit werk te mogen uitvoeren voor de gemeente Rotterdam.

twitterlinkedin