Mutatiesignalering en kartering

Digitaal beeldmateriaal

Met behulp van luchtfoto’s worden veranderingen in uw gebied tussen verschillende tijdstippen efficiënt opgespoord en geïnventariseerd. Een belangrijke bijdrage aan maximale betrouwbaarheid van uw geo-informatie. Hierbij maken wij gebruik van digitale beelden. Dit kunnen uw eigen luchtfoto’s zijn, maar ze kunnen ook door ons worden verzorgd.

Kwaliteitsverbetering door cyclisch proces

Met onze werkwijze in het opsporen van mutaties bereikt u een hoge mate van volledigheid, en tegelijkertijd een kwaliteitsverbetering van uw geo-informatie. Met de periodieke herhaling in de opsporing, noodzakelijk voor blijvende actualiteit, wordt tegelijkertijd gecontroleerd of de vorige mutaties goed verwerkt zijn.

Breed toepasbaar

Het gebruik van digitale beelden is breed van toepassing in de gemeentelijke organisatie. Vanzelfsprekend voor:

 • Geo-informatie GBKN , beheerkaarten e.d.
 • Basisregistraties BAG, BGT, WION
 • maar ook voor:
  • Openbare Werken
  • WOZ
  • Bouwen en wonen
  • Handhaving
  • Openbare orde en veiligheid

Actualiseren

Gelijktijdig met het opsporen van de mutaties uit de luchtfoto’s kunnen deze in uw digitale kaart worden gekarteerd. Dit leidt tot een belangrijke besparing op traditionele inwinnigsmethodes. Het biedt bovendien de mogelijkheid de gewijzigde geometrie op moeilijk toegankelijke terreinen op te nemen zonder deze te betreden. Na kartering kan de informatie worden gecompleteerd met meting van nog ontbrekende geometrie en inwinning van de semantiek. Waar nodig kan pandafbakening plaatsvinden voor de BAG .

Wettelijke verplichtingen

In de wettelijke verplichtingen van actualiteit en volledigheid in verschillende basisregistraties worden ook eisen gesteld aan de geometrische vastlegging van objecten. Periodieke kartering van wijzigingen en aanpassingen vanuit digitale luchtfoto’s maakt het mogelijk om steeds aan de gestelde eisen te blijven voldoen.

De voordelen

 • Eén beeld, verschillende toepassingen.
 • Beeldverwerking is onderdeel van ons totaalpakket – alle vormen van inwinning onder één dak.
 • Actualiteit en volledigheid, een must voor uw geo-informatie, optimaal gewaarborgd.
 • Instappen is mogelijk op elk voor u geschikt moment.
 • Ons totaalpakket is een waarborg voor maximaal profijt tegen de laagste kosten.

Nieuwsgierig?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende presentatie.

twitterlinkedin