Landmeten

Voor Prisma GeoCensus is landmeten meer dan het meten van puntjes. Met kennis en inzicht nemen wij terreinsituaties op. Zorgvuldig, zodat de gewenste informatie betrouwbaar in databases en digitale kaarten kan worden vastgelegd en gepresenteerd. En voor een breed scala aan gebruik en toepassingen.

Topografiemetingen

 • BGT bijhouding en andere situatiemeting.
 • Plus-meting (extra/aanvullende topografie)
 • Grondslagmeting
 • Naverkenning en mutatiesignalering

Thematische informatie

 • Inventarisatie waterbeheer (kunstwerken)
 • InventarisatieĀ  groen- weg-, rioolbeheer etc.
 • BAG pandgeometrie
 • Controle en actualisatie
 • Aanvulling/completering

Hoogtemetingen

 • Nauwkeurigheidswaterpassingen
 • Profielen (nat en droog)
 • Peilingen

Deformatiemetingen

 • Nulmetingen
 • Herhalingsmeting
 • Monitoring
 • Rapportage
 • Advies

twitterlinkedin