Kadastrale werkzaamheden

Prisma GeoCensus kan het gehele traject van splitsing van kadastrale percelen voor u begeleiden en uitvoeren. Dit begint met een advies over het te volgen traject, gevolgd door het vervaardigen van tekeningen ten behoeve van de te splitsen percelen en bijbehorende metingen. Vervolgens verzorgen wij voor u de gehele procedure die bij het kadaster doorlopen moet worden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het aanleveren van de benodigde documenten en landmeetkundige gegevens. Na goedkeuring door het kadaster worden de nieuwe percelen aangemaakt en administratief vastgelegd. Hiermee is de perceelsplitsing een feit en is deze rechtsgeldig vastgelegd.

Splitsen van percelen

Wanneer u een deel van een kadastraal perceel wilt verkopen, of het gehele perceel wilt verkopen in verschillende delen, kan het perceel vóór de verkoop gesplitst worden. Voorwaarde is wel dat de nieuwe grenzen op het moment van de splitsing in het terrein zichtbaar en aan te wijzen moeten zijn. Deze werkzaamheden kan Prisma GeoCensus uitvoeren en namens de opdrachtgever aanleveren bij het Kadaster.

Voorlopige kadastrale grenzen

Voorlopige kadastrale grenzen (VKG) bieden de mogelijkheid gehele kadastrale percelen te vormen, voordat de definitieve grenzen in het terrein aan te wijzen zijn. Deze manier van splitsen maakt het gebruik van deelpercelen overbodig. Bij de splitsing ontstaan gehele percelen met:

  • voorlopige kadastrale grenzen;
  • een voorlopige kadastrale oppervlakte;
  • definitieve perceelnummers.

Het vormen van percelen met voorlopige grenzen voeren we uit met de applicatie Splits. Met dit programma geven we op de kadastrale kaart aan waar de voorlopige grenzen moeten komen. Op basis van deze gegevens worden nieuwe kadastrale percelen gevormd en ontvangt we de definitieve perceelnummers. De definitieve grenzen worden op een later moment ingemeten, nadat partijen (meestal koper en verkoper) de definitieve grenzen kunnen aanwijzen. Als de grenzen definitief zijn verwerkt, ontvangen de rechthebbenden een kennisgeving.

twitterlinkedin