BOR

BGT

De nieuwe standaarden voor centrale opslag van geografische gegevens (IMGeo en BGT) en de communicatie-standaard daarvoor (BGT Berichtenverkeer) zijn bekend. Dit is zeer interessant voor de systemen voor Beheer van de Openbare Ruimte, BOR.

Een lastig onderdeel voor BOR was altijd de geometrie van de objecten, zoals bomen, wegbermen, verhardingsvlakken, lantaarnpalen, verkeersborden, etc. Tot nu toe werden deze vlakken door de beheerder zelf ingetekend op basis van bijvoorbeeld de GBKN. Omdat elke beheerder dat voor ‘zijn’ onderwerp deed en omdat beheerders geen landmeters of technisch tekenaars zijn, ging er in dit proces veel mis. Bovendien was er niets formeel geregeld ten aanzien van het informeren van de afdeling Geo over wijzigingen.

BGT-objecten zijn niet alleen geometrische figuren, ze bevatten ook attributen, een aantal daarvan zijn IMGeo-attributen; kenmerken van belang voor de BGT. Wanneer wijzigingen (aanpassingen aan geometrie en/of IMGeo-attributen) als bericht van de Geo-afdeling naar de BOR-beheerder verstuurd zijn, zal de BOR-beheerder daar melding van krijgen. De BOR-afdeling hoeft op haar beurt niet zelf meer te tekenen, maar kan ingemeten wijzigingen overnemen. Hierdoor ontstaat goede geometrie, die overeenkomt met de situatie buiten en bovendien geen overlap vertoont. Welke attributen we opnemen en welke geometrie voor uw BOR-afdeling belang is, stemmen we met u af. Zo wordt er eenmalig ingewonnen en meervoudig gebruikt, een win-win situatie.

Mobiel GIS

Het op orde krijgen en up to date houden van data is het fundament onder assetmanagement. Data moet objectief, actueel en betrouwbaar zijn. Pas als u gegevens hebt over uw bezittingen en beschikt over informatie over de staat waarin uw assets verkeren, kunt u de levenscyclus van uw assets optimaliseren.

Voor goed assetmanagement worden buiten in het veld inventarisaties uitgevoerd. Deze inwinning doen we efficiënt met behulp van Tablet PC met geïntegreerde GPS en camera. Samen met de opdrachtgever bepalen we wat van belang is om te inventariseren en welke attributen en foto’s we koppelen aan de geometrie.

Opbouw beheerkaart

De BGT is een goede basis voor de opbouw van de beheerkaart. Samen met de medewerkers van BOR bepalen we in hoeverre deze geometrie aansluit op uw informatiebehoefte van het beheerproces. We kijken of de geleverde opdelende vlakken voldoen of dat er aanvullende wensen zijn.

twitterlinkedin