WOZ

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

De Wet waardering onroerende zaken regelt dat gemeenten ieder jaar de waarde van onroerende goederen, zoals woningen, taxeren. In het kader van de WOZ wilt u dus kunnen beschikken over actuele topografische- en administratieve gegevens zodat er correcte belastingaanslagen kunnen worden opgelegd. Met de komst van de WABO mag er meer vergunningvrij worden gebouwd. Toch wilt u beschikken over deze actuele informatie.

We bieden we u een uitstekende dienst aan op dit gebied. Prisma GeoCensus kan u ondersteunen middels mutatiesignalering. Met behulp van actuele luchtfoto’s kunnen mutaties aan gebouwen worden opgespoord. Eenzelfde mutatiesignaal heeft bovendien informatiewaarde voor diverse toepassingen. Zo zijn wijzigingen in gebouwen relevant voor de actualisatie van de BAG en de WOZ. U kunt deze mutaties in diverse formaten gekoppeld aan adressen ontvangen.

Prisma GeoCensus kan deze werkzaamheden voor u uitvoeren en in diverse formaten afleveren.

Nieuwsgierig?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende presentatie.

twitterlinkedin