WION

Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)

De WION stelt regels aan de nauwkeurigheid van de ligginggegevens van de kabels en leidingen. De kabel- en leidingeigenaar is verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. In het verleden zijn revisie- en ligginggegevens niet altijd op de juiste manier opgenomen en bijgehouden. Dit betekent dat deze gegevens alsnog opgezocht en inzichtelijk gemaakt dienen te worden.

Een combinatie van methoden, zoals het graven van proefsleuven, radiodetectie of grondradar, kan toegepast worden om de kabels en leidingen op te sporen. Vervolgens zullen de gevonden kabels en leidingen goed moeten worden vastgelegd met GPS en/of tachymetrie.

Nieuwsgierig?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende presentatie.

twitterlinkedin