BGT

Tijd om samen aan de slag te gaan!

Vanaf 1 januari 2016 is de wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT) van kracht. De transities zijn voor de meeste bronhouders in een afrondende fase en het is tijd om aan de slag te gaan met de bijhouding. Samenwerking is dé manier om dit tot een succes te maken.

Wat kan Prisma GeoCensus voor u doen?

De medewerkers van Prisma GeoCensus staan voor u klaar met advies, projectleiding en uitvoering. Dit kan op projectbasis of op detacheringsbasis. Waar u ook voor kiest: u kunt rekenen op kundige medewerkers die passen in uw team. Die bekend zijn met alle gangbare software oplossingen en die gedreven zijn om hoge kwaliteit te leveren.

Mensen maken het verschil

Wanneer heeft u de zekerheid van een goed BGT-bestand? Veel concurrenten profileren zich met slimme softwareoplossingen, bij Prisma GeoCensus zijn de mensen slim: met kennis, kunde en ervaring leveren we maatwerk voor iedere opdrachtgever. We hebben alle competenties in huis: van inwinning (terrestrisch en fotogrammetrisch) tot verwerking.

Samenwerking in alle fasen

Met de mensen van Prisma GeoCensus krijgt u als opdrachtgever inzicht in de bijhouding van het BGT-bestand. We voeren de bijhouding samen met u uit en maken graag gebruik van uw lokale kennis. Daarbij maken we ons sterk om te voldoen aan de gemeentelijke opgaven.

Gegevens, en met name juiste gegevens, zijn voor gemeenten cruciaal. Het combineren van die gegevens biedt bronhouders onder meer de kans om al in een vroeg stadium beslissingen te nemen die ook nog eens financieel positief uit kunnen pakken. Door de verschillende objectregistraties goed op elkaar af te stemmen, kan dat leiden tot meer inzicht in assets.

Wanneer de basisgegevens van goede kwaliteit zijn, zullen vervolgprocessen efficiënter verlopen door bijvoorbeeld minder uitval en correcties, minder bezwaren of het beter te woord kunnen staan van burgers of bedrijven bij een bezwaarproces.

Als gekwalificeerd ingenieursbureau voor het SVB-BGT hebben we als geen ander ervaring in het totale BGT-traject. GeoCensus is voor bronhouders dan ook de aangewezen partij voor samenwerking in álle fasen van het BGT-traject.

Wie volgt?

Het aantal BGT-gerede hectares groeit iedere week. Prisma GeoCensus heeft hiermee een aanzienlijke ervaring opgebouwd. Deze zetten we graag in om aan de slag te gaan met de bijhouding van uw BGT-registratie. Neem contact op met Martin de Meijer (06 13 89 09 26) voor meer informatie of een offerte op maat.

In dit filmpje van KING (KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt in drie minuten uitgelegd wat de Basisregistratie Grootschalige Topografie is en hoe de BGT werkt.

twitterlinkedin